collapse

Author Topic: ผู้ใช้ Windows 8 รีบอัพเกรดด่วน !! ไมโครซอฟท์จะหยุดสนับสนุนในวันที่ 12 มกราคมนี้  (Read 405 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

9TANA

  • Guest
ผู้ใช้ Windows 8 รีบอัพเกรดด่วน !! ไมโครซอฟท์จะหยุดสนับสนุนในวันที่ 12 มกราคมนี้
      


<p>นอกจากโปรแกรม Internet Explorer 8 – 11 แล้ว ในวันที่ 12 มกราคมนี้ ไมโครซอฟท์ยังเตรียมที่จะจบสิ้นกระบวนการสนับสนุน Windows 8 แล้ว หมายความว่าหลังจากวันนี้ Windows 8 อยู่จะไม่ได้รับการอัพเดทแพทช์ใดๆ จากไมโครซอฟท์อีก โดยถือว่าตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยต่อการใช้งานในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง หากใครที่ยังใช้ Windows 8 อยู่ก็สามารถทำการอัพเกรดเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 10 ได้ฟรี  หรือจะดาวน์เกรดกลับไปใช้ Windows 7 ก็ได้ (ในกรณีที่ยังมีแผ่นสำหรับติดตั้งอยู่) สรุประยะเวลาการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ของไมโครซอฟท์ในปัจจุบัน Windows 7 สนับสนุนถึงวันที่ 14 มกราคม 2020 Windows 8 สนับสนุนถึงวันที่ 12 มกราคม 2016 Windows 8.1 สนับสนุนถึงวันที่ 10 มกราคม […]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.9tana.com/node/windows-8-end-support/">ผู้ใช้ Windows 8 รีบอัพเกรดด่วน !! ไมโครซอฟท์จะหยุดสนับสนุนในวันที่ 12 มกราคมนี้[/url] appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.9tana.com">9TANA : Tech Channel !![/url].</p>

            

http://feedproxy.google.com/~r/9tana/~3/m8dNcT7GOVA/
      

 


* Banner

web counter
Data Recovery Software

* Google Adsense

* Google Adsense