collapse

Author Topic: NEWS Invention-เยือนเนคเทคชม "สมองกลฝังตัว" เปลี่ยนรถดีเซลเป็นเอ็นจีวี  (Read 6290 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

NEWS Invention

  • Guest
เยือนเนคเทคชม "สมองกลฝังตัว" เปลี่ยนรถดีเซลเป็นเอ็นจีวี

เนคเทคเปิดบ้านโชว์ของ "สมองกลฝังกล" ประยุกต์ทำรถยนต์เอ็นจีวีจากรถเครื่องยนต์ดีเซล เปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ ไปใช้เอทานอลด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ พัฒนาระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการเกษตร พร้อมระบบบรอดแบนด์สำหรับชนบทที่ห่างไกล รวมถึงระบบควบคุมในหม้อหุงข้าว

http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9510000089780

 


* Banner

web counter
Data Recovery Software

* Google Adsense

* Google Adsense